Erasmus+ program

Program Erasmus+ je program Evropske komisije na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja z namenom spodbujanja mobilnosti mladih in strokovnega pedagoškega osebja širom Evrope. S sodelovanjem v različnih mednarodnih partnerstvih med različnimi organizacijami se tako daje velik poudarek modernizaciji ter dvigu kakovosti dela na področju vzgoje in izobraževanja, krepitvi medkulturnih kompetenc ter razvijanju in bogatenju znanja tujih jezikov.

L.I.F.E. – Live! Improve! Feel! Educate! (2020/2022)

V Vrtcu Litija smo se v letošnjem šolskem letu vključili v prvi mednarodni Erasmus+ projekt, ki ga bo vodil koordinatorski Vrtec Pedenjped iz Ljubljane. V dve leti trajajočem projektu bodo sodelovali otroci v starosti od 3 do 15 let iz 6 partnerskih organizacij (dve iz Slovenije in po ena iz Češke, Italije, Španije in Norveške). V našem vrtcu so se vključile 3 skupine, in sicer iz enote Griček, Najdihojca in Ribica.

Projekt z naslovom L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate! daje poudarek socialno čustvenemu opismenjevanju otrok. Tako OECD kot številne druge raziskave potrjujejo, da z opolnomočenjem otrok na področju socialno emocionalnega učenja (SEU) krepimo njihove socialne in emocionalne kompetence, kar posledično vpliva na boljšo klimo in odnose v vrtcu in šoli, dviguje samopodobo in duševno zdravje otrok ter prispeva k boljšemu odnosu otrok z vrstniki. Menimo, da je vsebina projekta več kot primerna v naši trenutni situaciji, ko postajajo osebni stiki in topli medsebojni odnosi še bolj pomembni tako za otroke kot za odrasle.

Tekom projekta bodo otroci tako bolj spoznavali sami sebe, svoja močna področja ter lastna čustva, krepili samozavest in samopodobo, spoznavali bodo tehnike obvladovanja stresa in samouravnavanja svojih čustev s pomočjo narave, krepili bodo medvrstniško sodelovanje in prilagajanje, razvijali strpnost do drugačnih, spoznavali terapevtsko vlogo živali, se izražali preko umetnosti in še in še.

IZDELKI V OKVIRU PROJEKTA

  • LIFE – Poročilo 3. vsebinskega sklopa: ŽIVALI KOT TERAPEVTI: POVEZAVA

  • LIFE – Poročilo 2. vsebinskega sklopa: MOJI PRIJATELJI IN MOJA DRUŽINA: POVEZAVA
  • Video o prijateljstvu  – I LOVE MY FRIENDS:  POVEZAVA

Imeti prijatelja in biti prijatelj je res nekaj neprecenljivega. Vsi potrebujemo prijatelje, nekoga, ki ga imamo radi, s katerim se lahko veselimo, zabavamo ali jočemo in nam je ob njem prijetno. Z otroki smo se pogovarjali o prijateljstvu – kdo je naš prijatelj, kaj rad/a z njim počnem, koga smo pogrešali v času zaprtja vrtca ipd. Z veseljem z vami delimo video prispevek o prijateljstvu, ki smo ga za naše prijatelje iz tujine naredili skupaj z otroki.

Objavljen je prvi e-magazin projekta, v katerem so predstavljene partnerske organizacije in izvedene dejavnosti z otroki v okviru vsebinskega sklopa JAZ IN MOJ SVET. Brošura je v angleščini, tako da bomo ob branju krepili in razvijali tudi znanje angleškega jezika 😊

  • Poročilo o izvedenih dejavnostih v Vrtcu Litija v prvem vsebinskem sklopu projekta z naslovom JAZ IN MOJ SVET

V prvem vsebinskem sklopu JAZ IN MOJ SVET so otroci iskali in odkrivali svoja zanimanja ter interese, zaznavali lastno počutje, spoznavali prijatelje v svoji skupini, na zemljevidu iskali naše partnerske države, se pogovarjali o drugačnosti itd. Več si lahko preberete v zapisu.

Povezava na BLOG projekta.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content