Erasmus+ program

Program Erasmus+ je program Evropske komisije na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja z namenom spodbujanja mobilnosti mladih in strokovnega pedagoškega osebja širom Evrope. S sodelovanjem v različnih mednarodnih partnerstvih med različnimi organizacijami se tako daje velik poudarek modernizaciji ter dvigu kakovosti dela na področju vzgoje in izobraževanja, krepitvi medkulturnih kompetenc ter razvijanju in bogatenju znanja tujih jezikov.

Opolnomočeni vzgojitelji za opolnomočenje otrok / Empowered teachers empower children

Trajanje: 1. 8. 2023 do 31. 1. 2025

Izhodišče projekta: V naš vrtec prihaja vedno več otrok z različnimi potrebami (npr. otroci s posebnimi potrebami, tujejezični otroci, otroci z zdravstvenimi posebnostmi, otroci z višjimi potenciali). Za vključevanje otrok iz omenjenih ranljivih skupin  v redne oddelke vrtca, potrebujemo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev ter drugi strokovni delavci  širok nabor znanj in kompetenc za delo z njimi.

Že tretje leto v vseh oddelkih delujemo po metodologiji programa Korak za korakom, ki poudarja pomen na otroka osredinjene vzgoje in individualnih potreb vsakega otroka. Obenem opažamo, da so bile številne preizkušnje v poklicnem in zasebnem življenju, s katerimi smo se soočali v zadnjih letih, stresne za vsakogar.

V okviru programa mreže Učečih se vrtcev (Šola za ravnatelje) ter vsebin »Dobrega počutja na delovnem mestu«, smo v preteklih dveh letih v našem vrtcu izpeljali številne delavnice na temo asertivne komunikacije in spoštljivih odnosov s sodelavci in starši. 

Cilja projekta:

 1. Pridobiti nova znanja na področju vključujočih in na otroka osredinjenih pristopov.
 2. Spoznati inovativne strategije za spodbujanje lastne aktivnosti zaposlenih pri skrbi za dobro počutje na delovnem mestu.

Načrtovane mobilnosti in partnerske države: V okviru projekta načrtujemo 14 mobilnosti »sledenja na delovnem mestu« v 5 evropskih državah (Češka, Belgija, Švedska, Norveška in Estonija) ter 4 mobilnosti z obiskom »strukturiranih tečajev« na Irskem in Islandiji.

Obisk tujega strokovnjaka v našem vrtcu: Obiskala nas bo ravnateljica švedskega vrtca, Lea Colner, ki bo s hospitacijami in strokovnim predavanjem doprinesla k strokovni rasti naših zaposlenih.

Koordinatorica: Katja Hrastar Belšak

 

NOVIČKE

Mobilnost na Češkem

Strukturiran tečaj na Islandiji

Strukturiran tečaj na Irskem

Obisk ravnateljice švedske šole in vrtca, Lee Colner

Obisk vrtca na Norveškem

REZULTATI/IDEJE/IZDELKI V OKVIRU PROJEKTA

 • Zapis strokovne razprave o mobilnosti na Češkem in primeri dobre prakse – POVEZAVA
 • Prenos vsebin strukturiranih tečajev na strokovne delavce (dobro počutje zaposlenih – kratek posnetek) – ISLANDIJA, IRSKA – POVEZAVA
 • Sledenje na delovnem mestu – ČEŠKA in primer dobre prakse, Melita Kuder – POVEZAVA
 • Sledenje na delovnem mestu -NORVEŠKA in primer dobre prakse, Špela Kranjc – POVEZAVA
 • Debatna urica: Strokovna razprava o primerih dobre prakse mobilnosti na Norveškem in morebitnih izboljšavah/implementaciji v našem vrtcuPOVEZAVA

L.I.F.E. – Live! Improve! Feel! Educate! (2020/2022)

V Vrtcu Litija smo se v letošnjem šolskem letu vključili v prvi mednarodni Erasmus+ projekt, ki ga bo vodil koordinatorski Vrtec Pedenjped iz Ljubljane. V dve leti trajajočem projektu bodo sodelovali otroci v starosti od 3 do 15 let iz 6 partnerskih organizacij (dve iz Slovenije in po ena iz Češke, Italije, Španije in Norveške). V našem vrtcu so se vključile 3 skupine, in sicer iz enote Griček, Najdihojca in Ribica.

Projekt z naslovom L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate! daje poudarek socialno čustvenemu opismenjevanju otrok. Tako OECD kot številne druge raziskave potrjujejo, da z opolnomočenjem otrok na področju socialno emocionalnega učenja (SEU) krepimo njihove socialne in emocionalne kompetence, kar posledično vpliva na boljšo klimo in odnose v vrtcu in šoli, dviguje samopodobo in duševno zdravje otrok ter prispeva k boljšemu odnosu otrok z vrstniki. Menimo, da je vsebina projekta več kot primerna v naši trenutni situaciji, ko postajajo osebni stiki in topli medsebojni odnosi še bolj pomembni tako za otroke kot za odrasle.

Tekom projekta bodo otroci tako bolj spoznavali sami sebe, svoja močna področja ter lastna čustva, krepili samozavest in samopodobo, spoznavali bodo tehnike obvladovanja stresa in samouravnavanja svojih čustev s pomočjo narave, krepili bodo medvrstniško sodelovanje in prilagajanje, razvijali strpnost do drugačnih, spoznavali terapevtsko vlogo živali, se izražali preko umetnosti in še in še.

IZDELKI V OKVIRU PROJEKTA

 • LIFE – Poročilo 7. sklopa: UMETNOST KOT OBLIKA IZRAŽANJA ČUSTEV: POVEZAVA
 • LIFE – Poročilo 6. sklopa: TEHNIKE SPROŠČANJA IN VPLIV NARAVE NA NAŠA ČUSTVA: POVEZAVA
 • LIFE – Poročilo 5. sklopa: SOCIALNO EMOCIONALNO UČENJE : POVEZAVA
 • LIFE – Poročilo 4. vsebinskega sklopa: ČUSTVA: POVEZAVA
 • Video Maskota Trmica na mobilnosti na Češkem: povezava
 • Zbirka tradicionalnih iger – povezava
 • LIFE – Poročilo 3. vsebinskega sklopa: ŽIVALI KOT TERAPEVTI: POVEZAVA
 • LIFE – Poročilo 2. vsebinskega sklopa: MOJI PRIJATELJI IN MOJA DRUŽINA: POVEZAVA
 • Video o prijateljstvu  – I LOVE MY FRIENDS:  POVEZAVA
 • LIFE – Poročilo 1. vsebinskega sklopa JAZ IN MOJ SVET: POVEZAVA

Imeti prijatelja in biti prijatelj je res nekaj neprecenljivega. Vsi potrebujemo prijatelje, nekoga, ki ga imamo radi, s katerim se lahko veselimo, zabavamo ali jočemo in nam je ob njem prijetno. Z otroki smo se pogovarjali o prijateljstvu – kdo je naš prijatelj, kaj rad/a z njim počnem, koga smo pogrešali v času zaprtja vrtca ipd. Z veseljem z vami delimo video prispevek o prijateljstvu, ki smo ga za naše prijatelje iz tujine naredili skupaj z otroki.

Objavljamo tudi e-magazine projekta, v katerem so predstavljene partnerske organizacije in izvedene dejavnosti z otroki v okviru posameznih vsebinskih sklopov. Brošure so v angleščini, tako da bomo ob branju krepili in razvijali tudi znanje angleškega jezika 😊 

 • Prvi e-magazin ME AND MY WORLD: e-magazin 
 • Drugi e-magazin MY FRIENDS AND MAY FAMILY: e-magazin
 • Tretji e-magazin TAKING CARE OF ANIMALS AND THEIR SOCIAL EMOTION: e-magazin
 • Četrti e-magazin EMOTIONS: e-magazin
 • Peti e-magazin EMPATHY: 2.del- e-magazin
 • Šesti e-magazin RELAXATION TEHNIQUES AND NATURE: e-magazin

Povezava na BLOG projekta. SOCIALNO 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content