Eko šola kot način življenja

Eko šola kot način življenja je nacionalni projekt v sodelovanju z DOVES – Društvom za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

Osnovni cilj projekta je uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej. V projektu stremimo k učinkoviti rabi naravnih virov (voda, odpadki, energija), povezujemo okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, razvijamo pozitivne medsebojne odnose, vzgajamo in izobražujemo za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Z otroki izvajamo različne preventivne in izobraževalne dejavnosti:

  • reciklaža odpadnega materiala (s ponovno uporabo – izdelovanje orodja iz plastenk, lončkov za rože, hišic za ptičke ipd.),
  • likovno ustvarjanje iz odpadne embažale,
  • spoznavanje ekoloških vrečk za večkratno uporabo,
  • spoznavanje materialov in razvrščanje odpadkov (steklo, papir, embalaža, bio odpadki, nevarni odpadki),
  • zbiranje zamaškov in odpadnega papirja,
  • sajenje rastlin in učenje o vzgoji ter pridelovanju hrane, skrb za vrt na igrišču,
  • idr.

Otroci se tako aktivno učijo, kako smo vsi pomembni pri skrbi za varovanje in ohranjanje zdravega okolja ter kako lahko sami k temu aktivno prispevajo.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content