eTwinning

eTwinning kot spletna platforma in del programa Erasmus predstavlja skupnost evropskih šol in vrtcev z namenom izmenjave dobrih praks, strokovnih znanj in strokovnemu razvoju pedagoškega osebja. S povezovanjem, razvijanjem ter sodelovanjem v mednarodnih projektih lahko strokovni delavci bogatimo lastno strokovno znanje ter delimo svoje zanimive in uporabne izkušnje z našimi kolegi širom cele Evrope, krepimo znanje s področja IKT tehnologije ter razvijamo poznavanje različnih kultur.

Rainbow kids (zaključen v šol. letu 2019/2020)

V našem prvem mednarodnem eTwinning projektu Rainbow kids so se otroci spoznavali z angleškim jezikom preko igre. Angleške besede so spoznavali preko barv, števil in živali. V okviru projekta so se igrali s slikovnimi materiali, likovno ustvarjali, plesali, peli pesmice in poslušali zgodbe, virtualno obiskali prijatelje iz Portugalske in celo ogledali živalski vrt v Lizboni.

Za inovativen in ustvarjalen projekt o koordinatorke v našem vrtcu (Vida Kristan, Sabina Zarnik in Jelena Šlankovič) prejele evropski in nacionalni znak kakovosti ter tudi nagrado Zlati kabel 2020 za najboljši eTwinning projekt v starostni kategoriji do 6 let.

Evropski in nacionalni znak kakovosti 2020: https://vrtec-litija.si/soncek/novice/vrtec-litija-prejel-evropski-in-nacionalni-znak-kakovosti-etwinning/

Nagrada Zlati Kabel 2020 https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/12/Cmepius_Jabolko_2020_brosura_WEB.pdf

Promocijski video Učinki programa eTwinning skozi oči nagrajencev – YouTube

L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate! (2020/2022)

Mednarodni eTwinning projekt L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate! je zastavljen kot podporni projekt istoimenskemu projektu Erasmus+ K229. Vanj je vključenih 6 različnih organizacij iz 5 različnih držav (Češka, Španija, Italija, Norveška in Slovenija – Vrtec Litija in Vrtec Pedenjped iz Ljubljane kot koordinatorska organizacija).

Sodelujoče organizacije so 3 samostojni vrtci in 3 osnovne šole z vrtci, ki si bodo medsebojno izmenjavale dobro prakso in znanje ter oblikovale sodobne izobraževalne procese na področju socialnega in čustvenega učenja (SEL – Social Emotinal Learning).

Cilj projekta je izboljšati čustvene in socialne kompetence na področju samozavedanja, samoupravljanja svojih čustev z višjo stopnjo empatije, socialne zavesti, medosebnih veščin, socialne vključenosti in strpnosti do ranljivih družbenih skupin v vseh partnerskih državah projekta.

Hop, hop, hop – s pravljico naokrog … (2020/2021)

Nacionalni eTwinning projekt Hop, hop, hop – s pravljico naokrog … je povezal 6 vrtcev v Sloveniji: Vrtec Ledina, Vrtec Jelka, Vrtec Mavrica Trebnje, Osnovno šolo in vrtec Apače, Vrtec Mavrica Brežice, in Vrtec Litija kot koordinatorski vrtec.

Projekt je namenjen predšolskim otrokom in spodbuja branje otroške literature ter razvija jezikovne spretnosti otrok. Literarne vsebine bodo otroci poglabljali in utrjevali preko različnih področij umetnosti – z likovnim ustvarjanjem, dramskim poustvarjanjem, glasbenim in plesnim improviziranjem.

Projekt bo trajal 12 mesecev, vse vključene organizacije pa si bodo v okviru omenjene vsebine izmenjavale dobro prakso, znanja in bogate izkušnje na temo doživljanja in spoznavanja temeljnih literarnih del.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content