Vpis in uvajanje

 • V primeru prostih mest se otroke lahko vključi v vrtec preko celega leta. Redni vpis za naslednje šolsko leto poteka v mesecu marcu.
 • V primeru, da je pri rednem vpisu vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.
 • Starši izpolnete vlogo za vpis s podatki, ki jih potrebujemo za evidenco v postopku vpisa.
 • Starši prejmete Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec.
 • Podpišete Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S tem je postopek vpisa zaključen.
 • Na Center za socialno delo oddate Vlogo za znižano plačilo vrtca, na podlagi katere vam je določen plačilni razred.
 • Uvajanje otroka se prične z dnem vpisa, ki je določen v Obvestilu o sprejemu otroka v vrtec in v Pogodbi med vrtcem in starši.
 • Starši prinesete zdravniško potrdilo, da je otrok zdrav in cepljen po programu.
 • Starši se individualno pogovorite z vzgojiteljico o posebnostih, značilnostih otroka.
 • Spodbujamo postopno uvajanje otrok z enim od staršev – prve dni ste starši skupaj z otrokom v igralnici, nato se čas samostojnega bivanja podaljšuje.
 • Bolni otrok spada v domačo nego, saj njegova prisotnost v vrtcu škoduje njemu in ostalim otrokom. Po preboleli nalezljivi bolezni se otroka sprejme ob predložitvi zdravniškega potrdila. Vzgojitelj ni dolžan sprejeti bolnega otroka ali otroka, pri katerem opazi naglavne uši oziroma gnide.
 • Dragocenih igrač in nakita naj otrok ne prinaša v vrtec, zanje vrtec ne odgovarja.
Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content