Obogatitveni programi

Obogatitveni program obsega dejavnosti, prireditve in aktivnosti, ki potekajo v času poslovanja vrtca ali v popoldanskem času znotraj dnevnega programa. Izvajajo ga strokovni delavci vrtca. Program je namenjen vsebinski obogatitvi izvedbenega kurikula, hkrati pa omogoča spodbujanje različnih interesov otrok ter možnost izbire.

V vsaki enoti ali oddelku se na prvem roditeljskem sestanku strokovni delavci skupaj s starši odločijo, katere obogatitvene vsebine se bodo izvajale. Pri tem se upošteva starost otrok, želje in potrebe otrok ter staršev, kadrovska in prostorska zmogljivost v enoti in podobno.

V enotah Vrtca Litija se izvajajo obogatitvene dejavnosti v raznovrstnih oblikah:

  • PROJEKTI V ZAVODU: Fit projekt, Etika in vrednote v VIZ, Metodologija NTC učenja, Eko šola kot način življenja, Zdrav vrtec, Varno s soncem, Z igro do prvih turističnih korakov, Pasavček, Tradicionalni slovenski zajtrk …
  • ŠPORTNE AKTIVNOSTI: programi Mali sonček, Fit igralnice, Kolesarčki, sobotni izleti, gibalne urice s starši.
  • GLEDALIŠKE in LUTKOVNE PREDSTAVE: predstave vzgojiteljic, obisk Lutkovnega gledališča v Ljubljani, obiski Kulturnega centra Litija.
  • SPODBUJANJE KNJIŽNE KULTURE: obiski knjižnice, Cici bralna značka, izposoja knjig, potujoči knjižni nahrbtnik.
  • KONTINUIRANE DEJAVNOSTI: plesno – gibalne urice, glasbeno – pevske urice, program Igramo se po angleško.
  • PROJEKTI V ENOTI ali ODDELKU: spanje v vrtcu, porfolio otroka ali oddelka, prireditve ob zaključkih projektov.
  • PRAZNOVANJA: teden otroka, veseli december, pustovanje, rojstni dnevi otrok, prihod jeseni, pomladi.
  • SREČANJA S STARŠI: kostanjev piknik, nastopi otrok, ustvarjalne delavnice, gibalne aktivnosti.

Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne. V kolikor se posamezna enota ali oddelek odloči za dejavnost, kjer je potreben prevoz, strošek vožnje plačajo starši. Enako velja za vstopnine. 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content