Vizija

V varnem okolju, s spoštljivo komunikacijo in strokovnim delom, vzgajamo samostojne, radovedne in kreativne otroke.

Vizija usmerja delo zaposlenih, jih motivira in navdihuje za uresničevanje zastavljenih ciljev. Vizijo podpirajo vrednote, ki smo jih zaposleni, skupaj
s starši, izbrali kot ključne v procesu razvoja našega vrtca.

Varno okolje je okolje, kjer se tako otroci kot zaposleni počutimo dobro. Skrbimo za fizično okolje, ki omogoča dovolj spodbud za varno igro in učenje ter dobre delovne pogoje. Varno okolje je prostor, kjer smo drug do drugega prijazni, si dovolimo biti pristni, kjer so dovoljene napake, kjer je prisotna empatija tako do otrok kot vseh deležnikov, ki vstopajo v vrtčevski prostor.

Spoštljiva komunikacija se kaže v sprejemanju in razumevanju različnosti vseh deležnikov in se razvija na vseh nivojih (otrok-otrok, otrok-odrasli, odrasli-odrasli).

Strokovno delo se izraža v nenehnem strokovnem usposabljanju zaposlenih, njihovi zavzetosti pri opravljanju nalog ter evalvaciji dela, na kateri temelji načrtovanje in uvajanje izboljšav.

Samostojnost, radovednost in kreativnost so veščine in lastnosti, ki otroku (pa tudi odraslim) krepijo samozavest in ga opolnomočijo za lažje soočanje z izzivi. Njihovo spodbujanje in krepitev je naloga vsakega posameznika, prav tako tudi ponujanje aktivnosti, ki to omogočajo. Da se kreativnost in radovednost v polnosti izrazi, je nujno potrebno varno okolje in empatija odraslega. In učenje tako postane zabavno!

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content