Sodelovanje z okoljem

Veliko dejavnosti in vsebin v izvedbenem kurikulu se izvaja v sodelovanju z okoljem.

Tako sodelujemo:

  • s knjižnico: izposoja knjig, obiski v knjižnici in knjižničarke v vrtcu, projekt Cici bralna značka, Eko bralna značka
  • s policisti: obisk policijske postaje in obisk policistov v vrtcu,
  • s šolami: projekt mehkega prehoda iz vrtca v šolo, obisk šolskih knjižnic, uporaba telovadnic,
  • z gasilci: obisk gasilskega doma, pomoč gasilcev pri izvedbi evakuacijske vaje v vrtcu,
  • s krajevnimi skupnostmi: nastopi otrok ob različnih priložnostih,
  • z zdravstvenim domom: obisk medicinske sestre v vrtcu,
  • s skavti: obisk v vrtcu in predstavitev njihove dejavnosti,
  • z društvom upokojencev: obiski upokojencev, medgeneracijska druženja, obisk doma starejših občanov,
  • z vsemi, ki so pripravljeni za naše skupno druženje in spoznavanje (npr. Sparky na obisku, predstavitev poklicev ipd.).

Vrtec se povezuje s šolami, ki izobražujejo vzgojitelje in diplomirane vzgojitelje, tako da omogoča opravljanje pedagoške prakse njihovim dijakom in študentom.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content