Informacije za starše

Oblike sodelovanja
Medsebojno sodelovanje vrtca in družine je za kvalitetno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši ste s svojim sodelovanjem in aktivnim vključevanjem soustvarjalci življenja in dela v vrtcu. Strokovnim delavcem ste v veliko pomoč pri razumevanju vašega otroka in njegovih značilnosti, kar je osnova za njihovo delo. Starši lahko sodelujete v različnih oblikah:

Formalna srečanja:

  • roditeljski sestanki: za starše novince, uvodni v septembru, spomladanski z evalvacijo dela,
  • pogovorne ure, ki potekajo individualno in so namenjene poglobljenim pogovorom o otroku, enkrat mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljico,
  • predavanja ali izobraževalne delavnice za starše s strokovno temo.

Neformalna srečanja:

  • kostanjev piknik, pomladanska srečanja z nastopi otrok, ustvarjalne delavnice, novoletna čajanka, gibalne dejavnosti s starši, srečanje z dedki in babicami, zaključki leta v enotah in podobno,
  • individualni obiski staršev v oddelkih – predstavitev poklicev ali dejavnosti, zanimivih za otroke.
    Zbiranje uporabnega odpadnega materiala, starega papirja, plastičnih zamaškov, kartuš, baterij …
    Pisno obveščanje staršev preko kotičkov za starše ali osebnih obvestil.

Vsak oddelek ima enega predstavnika staršev v Svetu staršev, trije starši so člani Sveta zavoda Vrtca Litija.

Predsednik Sveta staršev Vrtca Litija je Miha Zupančič (miha@mihazupancic.com)

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content