Programi

Strokovna podlaga za vzgojno izobraževalno delo v vrtcih je od leta 1999 dalje KURIKULUMZAVRTCE. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje.
Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

V Vrtcu Litija se izvaja vzgojno-izobraževalni program za otroke od enega leta do vstopa v šolo in prilagojeni program za predšolske otroke v razvojnem oddelku ter program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na podlagi odločb ZRSŠ o usmerjanju za otroke s posebnimi potrebami.

DNEVNI program se izvaja v trajanju od 6 do 9 ur za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Otroci so vključeni v raznovrstne oddelke:

  • homogene oddelke I. starostnega obdobja za otroke od 1 do 2 let in od 2 do 3 let,
  • heterogene oddelke I. starostnega obdobja za otroke od 1 do 3 let,
  • homogene oddelke II. starostnega obdobja za otroke od 3 do 4 let, od 4 do 5 let in od 5 do 6 let,
  • heterogene oddelke II. starostnega obdobja za otroke od 3 do 6 ter
  • kombinirane oddelke za otroke od 1 do 6 let, od 2 do 4 let in od 2 do 5 let.
Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content