Enota Griček

E-Twinning projekt v sodelovanju z vrtcem Ciciban, OŠ Šmartno

E-Twinning projekt je nastal kot spremljevalni projekt projekta Erasmus+ z naslovom Opolnomočeni vzgojitelji za opolnomočenje otrok.

V naših oddelkih narašča število otrok iz različnih ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, tuje jezični otroci, otroci z zdravstvenimi posebnostmi, potencialno nadarjeni otroci idr.), ki v vzgojnem procesu potrebujejo več spodbud in prilagoditev za doseganje zadanih ciljev.

Cilj našega projekta je pridobiti nova znanja na področju vključujočih in na otroka osredinjenih pristopov. Oba sodelujoča vrtca sledita metodologiji programa Korak za korakom pod okriljem Pedagoškega inštituta. Naša želja je spoznati nove oblike, metode in strategije dela ter izpopolniti IKT veščine. Najpomembnejši pri vključevanju otrok iz ranljivih skupin je individualni pristop, preko katerega prepoznavamo in spodbujamo otrokova močna področja in prepoznavamo morebitne primanjkljaje.

Izvajali smo dejavnosti preko katerih so imeli vsi otroci enake možnosti vključevanja in sodelovanja. V vsebinskem sklopu Moj zabavni vrtec, smo uvajali participacijo otrok v vrtcu, upoštevali smo mnenja in predloge vsakega posameznika in uresničili ideje. Poskušali smo ustvariti pozitivno izkušnjo demokracije v vrtcu. Izvedli smo spletno predstavitev preko Zooma ter se dogovorili za obisk v obeh enotah vrtca. Otroci so bili ob druženju sproščeni, uživali so ob pripravljenih dejavnostih, zelo so se razveselili tudi sladoleda in drugih sladkih dobrot. Dejavnosti, ki smo jih izvajali z otroki smo opisale v eTwining platformi. Sodelovanje med obema vrtcema je bilo zelo uspešno, nadejamo se še tovrstnega povezovanja v prihodnosti.

Renata Mlinar

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content