Enota Najdihojca

Predstavitev

Najdihojca je bil sprva literarni lik v istoimenski pesniški zbirki Frana Levstika. Tako je pesnik poimenoval radoživega, razigranega in vedoželjnega fantiča. Verjetno si ni predstavljal, da si bodo ime njegovega literarnega junaka kasneje nadeli številni vrtci po Sloveniji. Tudi ena izmed devetih enot Vrtca Litija, ki bo v letošnjem letu praznovala 50 let delovanja.

Enota Najdihojca je trenutno najstarejši vrtec v litijski občini, v katerem je sedem oddelkov.

Nahaja se v centru mesta, neposredno ob Osnovni šoli Litija. Prednost enote predstavlja tudi bližina športne dvorane, knjižnice, mestnega muzeja in drugih institucij, kar omogoča uspešno povezovanje, sodelovanje in vključevanje vrtca v širše družbeno okolje.

Vrtec ima veliko travnato igrišče ter pokrito teraso za otroke prvega starostnega obdobja, kar omogoča izvajanje kakovostnih in vsebinsko bogatih, tako športno/gibalnih aktivnosti, kot tudi dejavnosti z ostalih področij kurikuluma.

Enoto Najdihojca danes obiskuje 12o otrok prvega in drugega starostnega obdobja.

Današnji Najdihojčki so prav tako razigrani in vedoželjni ter včasih nagajivi in razposajeni, kot otroci pred 50 leti ali v Levstikovem času. Močno se je spremenilo le okolje in način življenja, vzporedno z njim pa tudi kakovost pedagoškega dela in pedagoškega poklica v celoti.

Ob spoštovanju tradicije, a s sodobnimi pristopi, oblikami in metodami dela, današnji pedagogi v otroku vidimo aktivnega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa ter enakopravnega člana skupnosti in širše družbe. Otroka vodimo skozi učni proces, ki temelji na raziskovanju, učenju in eksperimentiranju v spodbudnem učnem okolju, kjer v interakciji z drugimi otroki pridobiva nova spoznanja in raznovrstne izkušnje, potrebne za optimalen razvoj in napredek vsakega posameznika.

Otroci, starši in strokovni delavci se že veselimo nove, sodobne stavbe vrtca Najdihojca, v kateri se bodo z boljšimi prostorskimi pogoji povečale tudi možnosti za še kvalitetnejše medsebojno sodelovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content