Enota Najdihojca

Sodelovanja

Sodelovanje z okoljem

 • Matična knjižnica Litija (obiski v knjižnici, Cici bralna značka – zaključek projekta, podelitev priznanj, razstava likovnih izdelkov in risb)
 • Osnovna šola Litija (obisk prvošolčkov v vrtcu,pogovori s pedagoginjo)
 • RK Litija (organizacija lutkovne predstave)
 • ZD Litija (sprejem otrok v vrtec, obisk medicinske sestre v vrtcu – skrb za zdravje)
 • Policijska postaja Litija (obisk policistov vrtcu, ogled policijske postaje)
 • Gledališka skupina »Teater za vse« iz Jesenic (gledališkiabonma)
 • Lutkovno gledališče Ljubljana (ogled lutkovne predstave)
 • GD Litija (obisk v vrtcu v mesecu oktobru)
 • Športna dvorana Litija (vadbene ure enkrat tedensko)
 • Sodelovanje z revijo Cicido (Cici vesela šola)
 • Spoznavanje poklicev (poklici staršev in drugih)
 • Trgovsko podjetje Spar (donatorstvo, nastop otrok)
 • Gimnazija Litija (vadbena ura – otroci in starši)
 • Center za razvoj podeželja Jarina (Novoletni bazar)

Obogatitveni program

 • Izleti v programu Mali sonček, Ciciban planinec
 • Gibalni/športni program – Mali sonček (obogatitev področja gibanja v vrtcu)
 • Cici bralna značka
 • Različne prireditve in projekti, vezani na vzgojne dejavnosti
 • Praznovanja letnih časov, rojstnih dni otrok, Veselega  decembra, pusta, tedna otroka
 • Mavrični vrtiljak – dejavnosti s področja glasbe, jezika, plesa in narave – eksperimenti (dejavnosti glede na interese otrok)
 • Razstave otroških risb, izdelkov (Knjižnica Litija, prostori vrtca in TP Spar)
 • Lutkovne igrice v izvedbi vzgojnega osebja
 • Prednostni projekti enote (celo šolsko leto): (v pripravi)
Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content