Obisk ravnateljice švedske šole in vrtca Lee Colner

V letošnjem vrtčevskem letu smo pričeli z našim prvim samostojnim mednarodnim Erasmus+ projektom z naslovom »Opolnomočeni vzgojitelji za opolnomočenje otrok«. S projektom naslavljamo vsebine, ki se nas najbolj dotikajo in na katerih se želimo najbolj opolnomočiti v dobrobit naših otrok. Vključevanje otrok iz ranljivih skupin, izhajanje iz zanimanja in potreb otrok oz. na otroka osredinjeni pristopi ter dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu so področja, o katerih veliko govorimo, tako v našem vrtcu kot v širšem mednarodnem prostoru. V okviru projekta imamo načrtovanih 16 mobilnosti, uspešno smo jih že izpeljali 7, in sicer na Norveško, Irsko in Islandijo.

Z velikim ponosom in hvaležnostjo pa lahko predstavimo tudi mobilnost v obliki gostovanja tujega strokovnjaka. V našem vrtcu smo v torek in sredo, 7. in 8. novembra 2023, gostili Leo Colner, švedsko ravnateljico mednarodne dvojezične šole in vrtca Vittra Rösjötorp International. Lea sicer prihaja iz Slovenije, a jo je življenje popeljalo na Švedsko, kjer za svoje vodenje prejema številne nagrade in priznanja, obenem pa jo zaradi globokega razumevanja razvoja vrtca in šole vabijo na različne mednarodne konference in strokovna srečanja. V prvem dnevu smo ji predstavili delovanje našega vrtca, ogledala si je prostore enot Najdihojca in Ribica ter hospitirala v skupini Polžki (1. starostno obdobje) in skupini Modra soba (2. starostno obdobje). Ravnateljica ji je predstavila naš Dan vrtca, ki ga vsako leto obeležimo s prireditvijo in nastopom najstarejših predšolskih otrok, na katerem sodelujemo prav vsi zaposleni. Proti koncu obiska smo izvedli še skupno evalvacijo obeh hospitacij, kjer je podala svoja opažanja in mnenje o delu z otroki v našem vrtcu.

Za sredo popoldan pa smo sodelovanje z Leo Colner razširili na 2 dogodka, strokovno predavanje in okroglo mizo. Oba dogodka smo želeli deliti tudi s strokovnimi delavci iz drugih VIZ zavodov iz našega lokalnega okolje, zato smo nanj povabili tudi ravnatelje in ravnateljice okoliških vrtcev in šol, ravnatelje iz Aktiva zasavskih vrtcev, ravnatelje iz Skupnosti vrtcev Slovenije, Pedagoški inštitut, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Cmepius, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Na strokovnem predavanju z naslovom Transformacija vzgojno-izobraževalnega procesa skozi holistično in vključujoče učno ter delovno okolje nam je predstavila švedski vzgojno-izobraževalni sistem, oblike spremljanja razvoja otrok ter refleksij in načrtovanja dela strokovnih delavcev. Na njihovi šoli in vrtcu kar 76% otrok prihaja iz družin, katerih materni jezik ni švedski. Poudarila je pomen inkluzije oz. vključujočega okolja za otroke iz ranljivih skupin, prilagajanja potrebam otrok in predstavila strukturiran pristop k učenju in poučevanju »Storyline«, ki ga je v času bivanja v Sloveniji uvajala tudi v slovenski šolski prostor ter za to prejela Prešernovo nagrado za izjemne dosežke. Pedagoški pristop Storyline temelji na ključnem načelu, da mora biti učenje nepozabno, če želi biti smiselno (Storyline Scotland) in poudarja tudi možnost vplivanja s strani otrok v smislu, da tudi otrok potrebuje občutek, da lahko sovpliva na potek procesa učenja. V zadnjem delu predavanja je spregovorila o hvaležnosti in samoiniciativnosti zaposlenih pri skrbi za dobro počutje. Le mi sami imamo moč, da razmislimo o sebi in našemu poslanstvu dela z otroki.

Sledila je okrogla miza z naslovom »Na otroka osredinjeni pristopi in vključevanje otrok iz ranljivih skupin v vrtcu in šoli. Današnji izzivi in kako naprej?«, na kateri so kot govorci sodelovali ravnateljica Vrtca Litija Liljana Plaskan, ravnatelj Osnovne šole Litija Peter Strle, predstavnica Pedagoškega inštituta Mateja Režek, direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj in ravnateljica švedskega vrtca in šole Lea Colner. Spregovorili so o aktualnih izzivih pri delu z otroki iz ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, otroci z višjimi potenciali, otroci, katerih materni jezik ni slovenski in otroci z zdravstvenimi omejitvami), kakšna je podpora strokovnim delavcem v vrtcih in šolah s strani Pedagoškega inštituta in Zavoda RS za šolstvo, kaj bi si želeli v prihodnje in kakšne kompetence bomo v prihodnosti potrebovali strokovnjaki pri delu z otroki. Svoj dragocen pogled, izkušnje in usmeritve je z nami delila tudi Lea Colner ter našemu vrtcu izrekla pohvalo za kakovostno in navdihujoče delo z otroki, zaposlenimi in starši.

Sodelovanje z Leo Colner bomo v prihodnje nadgradili tudi z obiskom naših strokovnih delavcev v njenem vrtcu ter šoli na Švedskem, kar nam bo zagotovo prineslo nove bogate izkušnje, ideje in razumevanje poslanstva dela s predšolskimi otroki.

Katja Hrastar Belšak

Foto utrinki

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content