Udeležba na seminarju »Kindergarten teachers play to learn more« na Islandiji

Konec oktobra sva se vzgojiteljica Pija Pohar in pomočnica ravnateljice Katja Hrastar Belšak v okviru našega Erasmus+ projekta odpravili v Reykjavik, glavno mesto Islandije, kjer sva se udeležili strukturiranega tečaja »Kindergarten Teachers Play To Learn More«. Predavatelji so bili z Islandije, iz Španije in Velike Britanije.

V okviru organizacije Smart Teachers Play More sta v tistem tednu potekala dva različna tečaja  (posebej za učitelje in posebej za vzgojitelje). Tečajev se je udeležilo približno 140 zaposlenih v vrtcih, šolah in organizacijah, ki sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, in sicer iz 14 držav: Švice, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Irske, Litve, Malte, Nizozemske, Slovaške, Slovenije, Španije in Velike Britanije. Iz Slovenije sta bili poleg naju še dve udeleženki, in sicer učiteljici iz Osnovne šole Draga Kobala v Mariboru, s katerima smo na kulturnem večeru s tradicionalno hrano predstavile Slovenijo.

V sklopu najinega tečaja smo spoznavali, kako z različnimi igrami prek gibanja in umetnosti učimo otroke vsebino z različnih področij kurikula za vrtce – matematika, jezik, družba in narava – oziroma kako ta področja vpnemo v posamezne dejavnosti. Poudarek je bil tudi na aktivnosti otrok in zabavnih vsebinah. Urili smo se tudi v pripovedovanju in izmišljanju zgodb ter poslušanju drug drugega in si izmenjavali prakse naših vrtcev. Učili smo se različnih tehnik za sproščanje,  umirjanje in dobro počutje tako otrok kot odraslih; v tem sklopu smo spoznali tudi načine za vpeljevanje elementov joge pri najmlajših. Vse dejavnosti so potekale praktično, v manjših skupinah in z aktivnim sodelovanjem vseh udeležencev.

Obiskali smo sodobno osnovno šolo z vrtcem Dalskoli, kjer so nam predstavili šolski sistem na Islandiji, njihov koncept učenja v šoli (project-based learning – učenje skozi tematske projekte, ki zajemajo vse šolske predmete) in koncept učenja v vrtcih (Play to Learn More – učenje prek gibanja in igre). Ogledali smo si njihove notranje in zunanje prostore, kjer imajo ogromne gibalne površine in se igrajo v vseh vremenskih pogojih.

Udeležili smo se vodenih ogledov več naravnih in kulturnih znamenitosti – slapov, gejzirjev, vulkanskega kraterja, tektonske prelomnice, toplih bazenov in znamenitosti Reykjavika.

S Katjo sva pridobili veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bova lahko uporabljali pri svojem delu ter ga delili s sodelavci na vzgojiteljskem zboru in različnih delavnicah.

Islandija je čarobna dežela, polna naravnih in kulturnih znamenitosti ter resnično prijaznih in gostoljubnih ljudi. Izredno sva hvaležni za to čudovito in nepozabno izkušnjo, saj sva pridobili dragoceno znanje in spoznali številne nove prijatelje in prijateljice, s katerimi bova ostali v stiku in se v prihodnosti morda dogovorili tudi za nadaljnje sodelovanje.

Pija Pohar

Foto utrinki 🙂

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content