Enota Najdihojca

Naše mesto Litija

V šolskem letu 2015/16 smo se v našem vrtcu odločili za izvedbo projekta »Doživljamo kulturo našega okolja« z namenom, spoznati naš kraj in nekaj kulturnikov iz našega kraja, ki delujejo na različnih kulturnih področjih.

V uvodu v projekt smo spoznavali, odkrivali in raziskovali naš kraj v preteklosti in v današnjem času.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so predstavljale tako za otroke, kot za strokovne delavke vrtca velik izziv. Navsezadnje gre za kulturo, ki je del nas, zato je pomembno že pri najmlajših spodbuditi zavedanje o lepotah, kvalitetah in značilnostih domačega kraja. Spoznavali smo značilnosti okolja, ki so pomembna za lokalno skupnost po principu od bližnjega k daljnemu (simbol skupine, vrtca, kraja, občine). Ob številnih sprehodih po mestu smo začutili utrip kraja in spoznavali glavne zgodovinske, kulturne in naravne znamenitosti. Informacije o kraju smo zbirali in iskali ob uporabi knjig, preko spleta in staršev. V igralnicah so nastajali plakati s fotografijami in simboli. Raziskovali smo zgodovino kraja in ljudi. Obiskali smo muzej, kjer nam je ga. Helena na otrokom razumljiv način predstavila reko Savo in življenje z njo nekoč, rudarstvo v Litiji in delno tudi železnico, kar je vse drastično vplivalo na življenje in razvoj mesta.

Menim, da bi se morali bolj zavedati, kako pomembna oblika izražanja so muzeji, zakaj je predstavljanje naše kulturne dediščine nujno, potrebno in koristno, ter bolj ceniti napore za učinkovito interpretacijo dediščine in veščine, ki so zato potrebne. Mi smo odhajali iz muzeja polni vtisov in verjamem, da se bomo vanj še vrnili in takrat bo zbirka eksponatov še večja, saj verjamemo, da nekaterim je mar za ohranjanje kulturne dediščine.

Marjana Pušnik, vzgojiteljica in vodja enote

Fotografije.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content