Enota Najdihojca

Kultura in knjiga

»Otrok mamo vpraša, kaj je to kultura, kdo se z njo ponaša?« govori pesem.

»Le ta začudena obstane, …«

Res, kako otroku približati kulturo, ko pa včasih tudi odrasli ne najdemo pravega odgovora?

Kultura smo ljudje, je lepa beseda, pesem, umetniško delo, …

Vse to v skupini Polžkov, v enoti Najdihojca, odkrivamo tudi ob pomoči knjig. Za dobro knjigo ni nikoli prezgodaj, zato smo praznik kulture spoznavali in praznovali ob knjigi, vse dejavnosti pa povezali z modulom Kultura, v okviru programa Etika in vrednote.

Morda neobičajno za najmlajše otroke prvega starostnega obdobja, a pogumno in vedoželjno smo vstopili v zakladnico knjig, v svet lepih besed in pravljičnih podob. Otrokom  v vrtcu so knjige ves čas na voljo in opazila sem, kako radi – že najmlajši – posegajo po njih. Spodbudila sem jih, da jih v mesecu februarju prinašajo tudi od doma.

Le kratki, preprosti pripovedi ob knjigi otroci sledijo v celoti; šele po večkratnem poslušanju jo tudi notranje doživijo in nato podoživljajo ob govornem, umetnostnem ali gibalnem izražanju; ob tem spoznavajo in razvijajo jezik, domišljijo in ustvarjalnost.

Nekatere slikanice si skupaj le ogledujemo, občudujemo ilustracije, se ob tem pogovarjamo, opisujemo, spoznavamo nove besede, prepevamo in se zabavamo ob izreki nesmiselnih zlogov, rim, …

V tem, najnežnejšem obdobju, se otroci šele učijo izražati svoja izkustva, čustva in misli, hkrati pa razumevati sporočila drugih; vse te veščine razvijajo tudi ob pomoči  knjig, knjižnih junakov in lutk.

Predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju uživajo, se umirijo in knjigo doživljajo kot vir ugodja. Tako bodo knjigo vzljubili; ob njej postopno spoznavali sebe, domača in tuja literarna dela, s tem pa tudi svojo, domačo in tujo kulturo.

Vse našteto razvijamo, nadgrajujemo in povezujemo tudi v okviru projekta Porajajoča se pismenost, ki v Vrtcu Litija poteka že tretje leto. Tudi tu ima knjiga veliko vlogo, saj je za otrokov govorni razvoj pomembno, da mu že v prvih letih beremo. Zavedamo se, da je opismenjevanje postopen in dolgotrajen proces, ki zajema večji del predšolskega obdobja. Bralna pismenost  je namreč vtkana v vsa področja človekovega delovanja in zato del kulture.

Strokovnjaki poudarjajo, da je še posebej pomembno branje v družinskem krogu, saj se pri branju med otrokom in odraslim stkejo tople čustvene vezi, ki ju povežejo za vse življenje.

Vsekakor, dovolj razlogov, da vzamemo v roke dobro knjigo, ki naj bo spodbuda k dobremu, lepemu in kulturnemu.

Ob koncu pa še zaključek pesmi na začetku: »Kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.«

Vida Žontar, vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content