Enota Najdihojca

S FIT projektom v svet gibanja, svet veselja in svet zdravja

Otrokov razvoj je dinamičen in celovit proces, ki vključuje skladnost in povezanost posameznih področij otrokovega razvoja. Izkušnje na vseh področjih otrok pridobiva s pomočjo gibanja, ki je otrokova primarna potreba, zato je zagotavljanje, omogočanje in spodbujanje gibalne aktivnosti pomembna naloga staršev in vzgojiteljev. Gibalni razvoj je najizrazitejši  v prvih treh letih življenja in kasneje je težko nadoknaditi zamujeno. Otrok v predšolskem obdobju je najdovzetnejši za razvoj naravnih oblik gibanja, ki so življenskega pomena in potrebna podlaga za zahtevnejše oblike gibanja.
Ob poznavanju teh dejstev in ob zavedanju svoje odgovornosti, smo se v Vrtcu Litija vključili v mednarodni projekt FIT Slovenija, želimo pa si, da bi projekt prerastel v naš način življenja. Projekt s svojim programom promovira gibanje in motivira za športne aktivnosti, saj temelji na doživljajskem učenju in gibalni aktivnosti. Cilj aktivnega učenja in celotnega načina življenja, je zdrav in skladen razvoj otrok in mladostnikov ter krepitev in ohranjanje zdravja v odrasli dobi. Spodbujanje učenja skozi telesno dejavnost ter hkrati pridobivanje gibalnih sposobnosti skozi igro, je naše vodilo pri načrtovanju in ena izmed prednostnih nalog vrtca v letošnjem letu.
Igre brez meja 2017 064Igre brez meja 2017 095
V enoti Najdihojca  smo različne FIT aktivnosti z otroki izvajali v okviru vsakodnevnega programa, k sodelovanju pa smo povabili tudi starše. V zimskem času na FIT vadbeno uro v v telovadnico, ob zaključku šolskega leta pa na igrišče pred vrtcem, kjer smo organizirali Igre brez meja. Ob upoštevanju celovitega pristopa k športni aktivnosti, ki poleg osnovne dejavnosti vključuje tudi ogrevanje, raztezne vaje in zadostno hidracijo, so otroci skupaj s svojimi starši izvajali različne naloge. V zabavnih dejavnostih so skozi igro urili svoje gibalne spretnosti in sposobnosti, pri iskanju rešitev pa so razvijali ustvarjalnost in svoje mišljenje. Zaznavali in spoznavali so svoje telo, ter odkrivali in primerjali, kaj že zmorejo. Nismo izpostavljali pretirane tekmovalnosti, niti neuspeha, pač pa poudarjali pomen sodelovanja in zabave. Ob reševanju različnih gibalnih problemov so otroci sami zaznali svoj napredek in uspeh ter se tega veselili, kar je še povečalo njihovo notranjo motivacijo in dobro samopodobo. Seveda pa so se, tako otroci kot starši, ob tem zabavali, ter tako poskrbeli za aktivno psiho-fizično sprostitev, ki je potrebna  za razvoj v zdravo, celovito osebnost in pomembna za oblikovanje in ohranjanje zdravega življenjskega sloga.

Vida Žontar, vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content