Enota Najdihojca

Dramatizacija pravljice Gradič

Pravljice imajo psihološki, socialni in vzgojno-izobraževalni pomen, saj otroke popeljejo  v čudoviti svet domišljije, obenem pa jim pomagajo razumevati svet, v katerem živijo. V skupini Medvedki vsak dan vstopamo v svet pravljic.

Pred časom sem otrokom pripovedovala rusko pravljico Gradič, ki je otroke zelo pritegnila in želeli so jo poslušati vsak dan. Sčasoma sem del besedila nadomestila s petjem, v nadaljevanju pa sem jim predvajala še glasbeno pravljico Gradič, kjer se besedilo prepleta z vokalno in instrumentalno spremljavo. Otroci so jo vedno znova navdušeno poslušali. V začetku so le pozorno poslušali, se poistovetili s pravljičnimi junaki, doživljali ugodje in zabavo ob značilnem ponavljanju in točno določenem vrstnem redu dogajanja v pravljici. Kasneje smo dejavnost razširili in povezali še z ostalimi kurikularnimi področji. Otroci so se likovno, gibalno in plesno izražali, spoznavali moralno etične vrednote, se srečali s števili, velikostnimi in prostorskimi odnosi.

V prosti igri so podoživljali vsebino pravljice z ustvarjalnim gibanjem in petjem; spodbudila sem jih k izvedbi dramatizacije ter jih usmerila k skupnemu načrtovanju celotnega procesa priprave in izvedbe. Najprej je bilo potrebno izdelati  grad Gradič. K sodelovanju smo vključili starše,  ki so pomagali pri zbiranju odpadne, plastične in kartonske embalaže mleka in sokov. Kmalu je bilo le te dovolj za izdelavo gradu. Otroci so spremljali celoten potek nastajanja, v okviru svojih zmožnosti so tudi aktivno sodelovali.
IMG_0069 IMG_0375.JPG
Nato smo pripravili ustrezne kostume za nastopajoče živali ter izbrali male ritmične instrumente, ki  so gibanje pravljičnih junakov tudi zvočno podprli. V igrano predstavo so bili aktivno vključeni vsi otroci, ki so si z medsebojnim dogovarjanjem samostojno razdelili vloge živali in instrumentalistov. Upoštevali so želje drug drugega, saj smo se dogovorili, da bodo vloge menjavali, dokler bodo želeli. V začetku so zahtevnejše vloge prevzeli govorno bolj kompetentni otroci, postopno so se opogumili tudi govorno še manj spretni. Večji del besedila so otroci peli, melodijo in besedilo so usvojili že med samim poslušanjem pravljice, vseskozi so bili visoko motivirani in sproščeni.

V celotnem procesu je bilo v ospredju medsebojno sodelovanje in učenje, otroci so pridobivali potrebne socialne spretnosti, krepili komunikacijske veščine in govorne sposobnosti. Iz predstave v predstavo je rasla tudi njihova samozavest in pozitivna samopodoba. Posebna nagrada za njihovo prizadevanje je bila predstavitev pred občinstvom – na ogled predstave smo namreč povabili vse otroke iz enote Najdihojca.

Ob zaključku projekta smo si skupaj z otroki ogledali posnetek naše dramatizacije. Strinjali smo se, da si zaslužimo velik aplavz, ki smo si ga spontano in iz srca tudi podarili. Ob tem so otroci doživljali in izražali svoja najbolj pozitivna čustva, medsebojno povezanost in pripadnost skupini.

Vida Žontar, vzgojiteljica

Fotografije

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content