Enota Ribica

Dogajanje v vijolični igralnici v mesecu aprilu

Čeprav je april muhasti mesec, se je v naši igralnici dogajalo kar veliko stvari. S pomočnico sva sledili letnemu času, interesu otrok ter našemu letnemu načrtu in za otroke pripravili dve tematiki. Ker sva razbrali pri otrocih veliko željo po dramatiziranju smo spoznali krajšo zgodbico PIKAPOLONICA IN PIKE. Pravljica je  poleg jezikovnega področja nudila tudi matematične vsebine. Tudi cilji so se nanašali pretežno na ta dva področja. Otroci so ob temi zelo uživali in pridobili kar nekaj veščin in znanj.

Tako so ob branju pravljice doživljali ugodja na različne načine, sodelovali so v različnih govornih vzorcih, učili so se samostojnega pripovedovanja in dialoga, vživljali so se v različne vloge, sami ustvarjali plesne in dramske vložke, veliko pa so poslušali tudi glasbo. Z vidika matematike pa so usvajali štetje, simbole števil, prirejali predmete k številom … skratka maksimalno smo izkoristili temo za doživljanje prijetne izkušnje s področja matematike. Vsebino so otroci predstavili tudi staršem na pomladni delavnici. Naslednja tema pa je bila ekologija, ki sicer v manjši meri že poteka v skupini. Zavedava se, da je čistoča okolja bistvenega pomena za nas, rastline in živali. To vrednoto želiva otrokom privzgojiti na spontan način, ki bi postal otrokom nekaj normalnega in vsakdanjega. Tako naši otroci v igralnici že ločujejo odpadke, jih prepoznavajo v okolju in opozarjajo na njih. Tudi to temo sva povezali z zgodbico in dramatizacijo, tako je učinek dosti bolj opazen. Spoznali pa so tudi, da odpadno embalažo lahko uporabimo še naprej v igri ali kako drugače.

Iris Mohar

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content