Enota Ribica

Ali zdravje lahko kupimo?

To smo se v januarju spraševali v vijolični skupini. Glede na situacijo v oddelku, je bilo to vprašanje še kako na mestu.  Veliko otrok je bilo namreč prav v tem času bolnih, tako da smo temo podaljšali še v februar. Otroci so bili zelo motivirani za dejavnosti, zato smo si vzeli dovolj časa. K dobri realizaciji ciljev so otroke spodbujale pestre vsebine, delo po kotičkih, dobra izbira materialov in didaktičnih iger, ki so pripomogle k ustvarjalnemu razmišljanju in individualnemu delu vsakega otroka. Zastavljeni cilji so se navezovali k skrbi za svoje zdravje z vidika vseh področij bivanja. Odkrivali so kaj potrebujejo za svoje zdravje preko različnih področij kurikuluma in vidika prednostnih nalog v oddelku. Preko različnih knjižnih virov so iskali informacije o zdravju in čutilih. Veliko so bili na svežem zraku in tam preizkušali zmožnosti svojega telesa. Vsebine smo povezali tudi z znanjem o človeškem telesu, kar je še aktualna tema v oddelku.

Da so otroci temo dobro sprejeli in dosegli zastavljene cilje, je razbrati iz njihovih odzivov, odzivov staršev in doseženih znanj otrok. Nenehno se zadržujejo v tematskem kotičku in komunicirajo med seboj. Zelo veliko posegajo po izdelanih didaktičnih igrah ter enciklopedijah v knjižnem kotičku. Med obroki komentirajo posamezno hrano z vidika zdravja. Znajo opredeliti zdravo in manj zdravo hrano, živila na prehranski piramidi tudi pravilno postavijo. Tako trenutno označujejo njihovo prisotnost. Opazim večjo gibalno aktivnost in pa boljše uživanje sadja in zelenjave. Všeč mi je, ko se med tem spodbujajo med seboj. Mislim, da smo cilje zelo uspešno realizirali.

Iris Mohar

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content