Enota Medvedek

Zelena hiša, Bevkova 18

Oddelek s prilagojenim programom

Strma pot, ki pelje vsepovsod

Vsako leto si na ravni vrtca zadamo nekaj prednostnih nalog. To so teme na katerih delamo aktivno in bolj poglobljeno. Ena teh je v letošnjem letu tudi »Gozd kot spodbudno učno okolje.«

Zavedamo se pomembnosti narave za otrokov celosten razvoj. Dejavnosti v naravi – gozdu krepijo otrokovo zdravje, pripomorejo k razvoju otrokovega nevrološkega sistema, spodbujajo razvoj razmišljanja, raziskovanja. Pripomorejo k razvoju proste igre in med vrstniških odnosov.

Dejavnosti, ki jih izvajamo v igralnicah, so na primer: likovne, plesne, glasbene, matematične, jezikovne, gibalne, ki jih bomo pogosteje skušali prenesti v bližnje gozdno okolje. Otrokom želimo ponuditi  veliko več naravnih materialov, preko katerih se bodo lahko učili. S tem želimo otrokom približati naravo in jih globje povezati z bivanjem v naravi.

Enota Medvedek je začela z raziskovanjem poti, ki vodijo po Svibnu, naš mali projekt smo poimenovali »Strma pot, ki pelje vsepovsod«.

V projekt smo vključili tudi upokojeno vzgojiteljico Mojco Vedernjak. Skupine otrok je popeljala preko različnih poti, z zanimivim poimenovanjem, po katerih so otroci vrtca že v preteklosti hodili na sprehode. Vsaka pot ima tudi svoje ime, npr: listkova pot, mehka pot …  Naša želja je, da jih v tem letu tudi označimo.

S tem želimo gozdne sprehode približati otrokom, slediti njihovim željam po izbiri poti in stezic ter jih hkrati spodbuditi, da se tudi v popoldanskem času skupaj s starši odpravijo na sprehode.

Ena izmed dejavnosti, ki pa jo bomo v letošnjem letu izvedli v skupini Žabic pa je gozdna zabava ob praznovanju rojstnih dni otrok. Z otroki, ki so rojeni v določenem letnem času, pripravimo tematsko gozdno zabavo vezano na letni čas. Zabava vključuje igro v gozdu, gozdno pojedino, gozdno rajanje.

Špela Kranjc

Jesenska zabava je izgledala takole: 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content