Enota Medvedek

Zelena hiša, Bevkova 18

Razvojni oddelek

Strma pot, ki pelje vsepovsod

Vsako leto si na ravni vrtca zadamo nekaj prednostnih nalog. To so teme na katerih delamo aktivno in bolj poglobljeno. Ena teh je v letošnjem letu tudi »Gozd kot spodbudno učno okolje.«

Zavedamo se pomembnosti narave za otrokov celosten razvoj. Dejavnosti v naravi – gozdu krepijo otrokovo zdravje, pripomorejo k razvoju otrokovega nevrološkega sistema, spodbujajo razvoj razmišljanja, raziskovanja. Pripomorejo k razvoju proste igre in med vrstniških odnosov.

Dejavnosti, ki jih izvajamo v igralnicah, so na primer: likovne, plesne, glasbene, matematične, jezikovne, gibalne, ki jih bomo pogosteje skušali prenesti v bližnje gozdno okolje. Otrokom želimo ponuditi  veliko več naravnih materialov, preko katerih se bodo lahko učili. S tem želimo otrokom približati naravo in jih globje povezati z bivanjem v naravi.

Enota Medvedek je začela z raziskovanjem poti, ki vodijo po Svibnu, naš mali projekt smo poimenovali »Strma pot, ki pelje vsepovsod«.

V projekt smo vključili tudi upokojeno vzgojiteljico Mojco Vedernjak. Skupine otrok je popeljala preko različnih poti, z zanimivim poimenovanjem, po katerih so otroci vrtca že v preteklosti hodili na sprehode. Vsaka pot ima tudi svoje ime, npr: listkova pot, mehka pot …  Naša želja je, da jih v tem letu tudi označimo.

S tem želimo gozdne sprehode približati otrokom, slediti njihovim željam po izbiri poti in stezic ter jih hkrati spodbuditi, da se tudi v popoldanskem času skupaj s starši odpravijo na sprehode.

Ena izmed dejavnosti, ki pa jo bomo v letošnjem letu izvedli v skupini Žabic pa je gozdna zabava ob praznovanju rojstnih dni otrok. Z otroki, ki so rojeni v določenem letnem času, pripravimo tematsko gozdno zabavo vezano na letni čas. Zabava vključuje igro v gozdu, gozdno pojedino, gozdno rajanje.

Špela Kranjc

Jesenska zabava je izgledala takole: 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content