Enota Jurček

Trije prašički pri Medvedkih

V našem vrtcu delujejo različni strokovni aktivi, ki obogatijo naše vsakdanje delo. Tako so si v »pravljičnem aktivu« v letošnjem šol. letu zadali nalogo, da vsak udeleženec predstavi eno pravljico otrokom na kar se da inovativen način.

Za ta izziv sva bili močno motivirani, zato sva se ga lotili sistematično. Najprej sva izdelali akcijski načrt, iz katerega je bilo razvidno, kaj želiva doseči in s katerimi merili bova želeno stanje preverili. Globalni cilj je bil otrokom predstaviti različne načine interpretacije pravljice, ki naj bi jo doživljali celostno, z lastnim vključevanjem, z zajetimi različnimi področji, hkrati pa ob tem dojeli bistvo oz. nauk vsebine.

Trije pujsi1trije pujsi2

Tako sva jim pravljico predstavili najprej preko različnih izvodov slikanic, odigrali smo skupaj predstavo s senčnimi lutkami, marionetami – ki so jih izdelali otroci – preko klasične dramatizacije, z glasbeno pravljico na koncu pa sva vzgojiteljici otrokom pripravili »posladek« v obliki musicala, v katerem so neizmerno uživali in so se vanj tudi aktivno vključili.

trije pujsi3trije pujski4

Ob vseh teh aktivnostih so bili otroci tudi govorno in likovno ustvarjalni, saj so prispevali svoj delež pri izdelavi scen in lutk, pri katerih so se seznanili tudi z lutko marioneto, ki jo do sedaj še niso imeli priliko voditi sami. Bilo nam je zelo lepo.

Iris Mohar, vzgojiteljica

 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content