Enota Jurček

S pravljico v matematiko in opismenjevanje

V mesecu februarju smo se pri Krtkih veliko pogovarjali o pravljicah in ob njih doživljali ter razvijali različna kurikularna področja, hkrati pa uresničevali globalne in konkretne cilje, ki bodo otrokom pripomogli k spoznavanju in osvajanju novih znanj. Za izziv sva si izbrali pravljico Muca Copatarica, ki je odlična za prepletanje ciljev iz matematike in jezika. Moj glavni cilj je bil, da otroci doživljajo matematiko in uživajo v njenih strategijah ter matematičnem mišljenju, hkrati pa sem se povezala z opismenjevanjem – pogovorno branje. Tako so otroci preko vsebine doživeli novo literarno delo ter odkrivali jezik, kot objekt igre in sporazumevanja.

jur jur1

S pomočnico sva organizirali veliko kvalitetnih vsebin, ki so bile podkrepljene z dobro izbiro didaktičnega materiala, ki sva ga izdelali sami. Tako so bili otroci za delo še dodatno motivirani in vztrajni. Prav vsi so aktivno sodelovali pri vseh načrtovanih dejavnostih. Opazila sem, da so zraven, ko so se učili, tudi zelo uživali, kar so odražali njihovi vedoželjni obrazi. Z realizacijo ciljev sva zadovoljni, saj sva jih v večini uspešno izvedli, pomembno pa je, da se še naprej nadgrajujejo in povezujejo z vsebinami, ki bodo sledile. Kljub temu, da so naši krtki še mlajši, so spodobni zelo veliko, na kar sva zelo ponosni.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content