Enota Jurček

Pravljice kot spodbuda za privzgajanje in utrjevanje moralno etičnih vrednot in vrlin

Zgodnje srečanje z moralnimi vrednotami je zelo pomembno, saj so otroci že v predšolskem obdobju zelo dovzetni za učenje in sprejemanje življenjskih napotkov in naukov. Vsak starš rad vidi ali sliši, kako je njihov otrok lepo vzgojen. Zato je zelo pomembno, da s tem pričnemo zelo zgodaj tudi v vrtcu. Pri Mucah smo se tega lotili poglobljeno z različnimi pravljicami in zgodbicami, ki so letos rdeča nit skozi celo šolsko leto. Naši cilji so temeljili na spoznavanju in doživljanju ugodja ob branju knjig, ki so služile kot vir pomembnih informacij, razvijanju predbralnih veščin, spoznavanju pripadnosti družbi ter oblikovanju odnosov v njej.
pravljice (1)pravljice (2)
Vse cilje smo uspešno realizirali preko pestrih vsebin iz vseh področji kurikuluma. Trudili sva se, da se znanja poglobijo, utrdijo in jih otroci živijo tako doma kot v vrtcu. Ustvarili sva aktivno učno okolje, ki služi druženju, komunikaciji, izmenjavi izkušenj in idej med otroci. Navezali sva se tudi na projekt v oddelku: »Bivališča skozi čas«. Otroci so spoznavali gradove in grajsko življenje.
pravljice (3)pravljice (4)
Tema jih je zelo »fascinirala« in jo v kotičkih še vedno podoživljajo. Pri tem so nam pomagali tudi starši.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content