Enota Jurček

Pravljica kot spodbuda za razvijanje jezikovnih možnosti in NTC učenja

Za uresničevanje ciljev naše prednostne naloge opismenjevanja sem uporabila staro ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja. Opazila sem, da danes otroci teh starejših povestic ne poznajo, čeprav včasih dajejo vtis, da so pri nas odraslih že izpete. Preko vseh  dejavnosti se je izkazalo, da prav te pravljice v otrocih vzbujajo veliko zanimanja ter čustvene pripadnosti. Preko nje so spoznavali ne samo nauk, ampak tudi medsebojne odnose, nove izraze (krajcer), razvijali so domišljijo, dialoški govor, gibalne spretnosti, spodobnosti nastopanja, doživljanja, poistovetenje in še veliko več.

jurcek3jurcek4

Da so bile vsebine izbrane kvalitetno, dokazuje odziv otrok pri vseh dejavnostih, njihova motivacija in vztrajnost. Realizirali smo prav vse cilje, ki sem si jih zastavila, in to zelo dobro. Na to je vplivala predvsem vzpodbudno opremljena igralnica oz. didaktični materiali. K dejavnostim sem pridobila prav vse otroke, tudi manj zainteresirane, in jim tako omogočila prijetno ter pozitivno izkušnjo, preko katere so razvijali tudi svoje miselne in logične procese.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content