Enota Jurček

Neskončna matematična zabava

V mesecu januarju smo se pri medvedkih malo pobližje poigrali z nekaterimi matematičnimi pojmi. Spoznavali smo pojme neskončno, nič in verjetnost. Želela sem, da bi te pojme otroci vsaj delno razumeli in znali z njimi tudi pravilno operirati, zato sem izvedla kar nekaj dejavnosti, ki so uspešno omogočile realizacijo skoraj vseh zastavljenih ciljev. Vse aktivnosti so, zaradi same teme, morale vsebovati veliko elementov NTC učenja, saj so morali biti otroci ves čas aktivnosti miselno angažirani.

iris1 iris2

Hkrati sem dejavnosti povezala tudi z elementi FIT projekta oz. gibanja, kar se je izkazalo za zelo pozitivno, saj je pripomoglo k razvoju funkcionalnih znanj skoraj pri vseh otrocih. Želela sem si, da bi do končnih zaključkov dejavnosti otroci prišli sami, kar se je tudi zgodilo, saj so bile vse dejavnosti načtovane tako, da so jim to omogočile. Najbolj so uživali pri igrah, ki so jim omogočile spoznavanje neskončnosti.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content