Enota Jurček

Kulturna dediščina v poeziji in prozi za otroke

Mesec februar je mesec kulture in knjige. Ker pa je knjiga okno v svet, branje pa velika dota predšolskim otrokom za kasnejše šolanje in življenje, sem se odločila, da otroke podrobneje seznanim s kulturno dediščino v obliki proze in poezije. Slovenci smo imeli in imamo odlične pesnike in pisatelje za otroke s kvalitetnimi in jasnimi sporočili v svojih delih, ki se prepletajo z vsakdanjim življenjem, zato so lažje razumljiva in se nadgrajujejo skozi celotno otroško življenje.

kultura

Preko teh del so otroci prepoznavali dobro in slabo, krepili samozavest, se učili strpnosti, poštenosti in se srečali predvsem s tem, da moramo biti zvesti sebi in svojim načelom. Moj cilj pa ni bil samo to, ampak sem želela tudi, da bi otroci poimensko spoznali nekaj teh velikih slovenskih pesnikov in pisateljev. Tako smo se srečali z deli Svetlane Makarovič, Polonce Kovač, Ele Peroci, Otonom Zupančičem in Franom Levstikom. Da pa sem vse dejavnosti tudi popestrila in nadgradila, smo seveda vključili tudi NTC učenje. Otroci so morali pomešane besede iz vseh poznanih vsebin razvrstici k ustrezni slikanici, avtorju ali pesmi. Dejavnost jim je šla zelo dobro, hkrati pa smo se tudi zabavali.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content