Enota Jurček

Krtki že dobro zakorakali v prvo vrtčevsko leto

Letos se je v skupini Krtki uvajalo 12 otrok. Uvajanje je potekalo vrez večjih težav, če odmislim nekaj solzic in trmice ob zapustitvi staršev. Vse to smo uspešno prebrodili in otroci že aktivno sodelujejo in se udeležujejo različnih dejavnostih, ki jim jih pripraviva.
Tako smo, seveda, sedaj do dobra obdelali prelepo jesen, ki kar vabi po doživljanju, ustvarjanju, raziskovanju, okušanju, prebiranju, razvrščanju – skratka k vsem, kar so otroci z jesenskimi plodovi tudi počeli. Ker še vsi ne hodijo, sva jim veliko neposredne narave prinesli kar v igralnico, jesenski veter in vonj pa so lovili na terasi, od koder se lepo vidi tudi veliko drevo, ki so ga opazovali.

jurcek1 jurcek2
Ker pa je v mesecu oktobru in novembru v našem vrtcu aktualna tudi domena etike in vrednot – pravičnost – sva se, glede na starost, lotili tudi te teme. Približali sva jim jo preko vsakdanje dnevne rutine, kot so deljenje sadja, pospravljanje, jutranji krog, prosta igra ter reševanje medsebojnih odnosov. Preko najinega zgleda in opravil ter besednih spodbud njim, so spoznavali pravično delitev (npr. vsak en krhelj jabolka), skupno pospravljanje (vsak pripomore k urejeni igralnici), delitev igrač in še veliko podobnih reči. Skratka, pri krtkih zelo uživamo in se trudimo biti čim bolj ustvarjalni, inovativni in pripravljeni za učenje.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

 

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content