Enota Jurček

Kako je pri Mucah minil mesec februar

Že tradicionalno je to mesec kulture in knjige, preden pa smo odprli to tematiko, smo dokončali še nekaj dejavnosti iz področja zdravja in poznavanja človeškega telesa. Otroci so poglobili znanja o zdravem načinu življenja, ki vključuje prehransko piramido, gibanje, delih telesa in naših notranjih organov. Dejavnosti smo povezali tudi z matematiko in umetnostjo. Tako otroci prepoznavajo kaj je zunaj in kaj je znotraj nas ter čemu vse to služi. Ob risanju človeških figur so utrjevali tudi prostorsko percepcijo in pridobivali pojme kot so zgoraj in spodaj. Opažava da so izdelki po obravnavani temi že bogatejši in da se tudi risba približuje starostni stopnji otrok.
IMG_4865 IMG_4892
V tem mesecu smo prebrali in dramatizirali tako in drugače tudi kar nekaj pravljic in zgodbic, s cilji pridobivanja socialno–moralnih znanj in pogovornega branja – opismenjevanja. Otroci so spoznali tudi kako lahko različne vsebine osvojijo oziroma doživijo na različe načine: ples, ustvarjalni gib, instrumenti, mimika… Seveda pa nismo mogli mimo kulturnega praznika, ob katerem so spoznali tudi slovensko himno, grb, zastavo in našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Prebrali smo njegovega Povodnega moža. Tako sva se delno lotili tudi državljanske vzgoje, ki je bila našim otrokom do sedaj bolj odtujena. Ob pogovoru sva ugotovili, da sploh ne vedo kje živijo in kakšen jezik govorijo. Ko sva jih vprašali, kateri jezik imamo v Sloveniji, je večino otrok pokazalo dobesedno svoj jezik iz ust, »jaz imam takšnega!«.
IMG_4913
Za dejavnosti so bili zelo motivirani, imeli so veliko slikovnega materiala, tako da je med nami tekla dobra obojestranska komunikacija. Ob evalvaciji na koncu meseca ugotavljava, da so bili cilji dobro realizirani, glede na pridobljena znanja, ki so jih pokazali otroci.

Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content