Enota Griček

Športno druženje na Gričku

V letošnjem šolskem letu je ena izmed  prednostnih nalog v vrtcu gibanje. Preko gibalnih dejavnosti otroci spoznavajo in odkrivajo  svoje telo, preizkušajo svoje sposobnosti ter krepijo zaupanje vase. Največji poudarek dajemo dejavnostim, ki spodbujajo razvoj naravnih oblik gibanja, kot so hoja, tek, plazenje, lazenje, poskoki, …  Pripravljamo vaje z rekviziti ali brez, največkrat jih obogatimo z zgodbo, ki otroke dodatno motivira in v njih spodbudi željo po sodelovanju. Vsakodnevno izvajamo jutranjo telovadbo pred zajtrkom, kontinuirano načrtujemo »športne petke«, večkrat izvajamo gibalne dejavnosti na prostem.

2015-05-14 17 05 30 (4)
Strokovni delavci smo vključeni v izobraževalni program FIT pedagogike, ki ga izvaja fiziologinja Barbara Konda. Področja otrokovega razvoja (gibalno, telesno, čustveno, spoznavno in socialno) so med seboj povezana, zato je zelo pomembno, da pri načrtovanju vzgojnega dela področje gibanja  povezujemo z ostalimi področji. Otroke spodbujamo, da sami rešujejo gibalne probleme in so pri tem ustvarjalni.  V letni delovni načrt smo med drugim vključili tudi program Mali sonček. Namen programa je sodelovanje, ne tekmovanje. Cilj pa – otrokom obogatiti program gibalno športnih dejavnosti na prostem, z različnimi sodobnimi in improviziranimi pripomočki.  Otroci sodelujejo v različnih gibalnih nalogah, ki jih pripravimo  tako, da otrokom  predstavljajo izziv, prilagodimo jih  glede na zmožnosti otrok.

2015-05-14 17.17.34 2015-05-14 17.10.54
Vrtec je dopolnilo k vzgoji, še vedno so starši tisti, ki z zgledom vplivajo na otroke, zato si želimo k sodelovanju pritegniti  tudi starše. V četrtek, 14. 5. 2015 smo se dobili pred gradom Bogenšperk in se podali na pot po trim stezi. Naloge so bile prilagojene sposobnostim otrok. Vsi prisotni so uživali v gibalnih nalogah in jih spretno premagovali.

Renata Mlinar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content