Enota Griček

Skrb za zdravje na Gričku

V letošnjem šolskem letu smo se na Gričku odločili, da bomo otrokom zdravje prikazali na konkreten  način, skozi katerega bodo preko lastnih izkušenj spoznali, kako lahko sami ohranjajo svoje zdravje. Cel mesec smo se pogovarjali o zdravi hrani in načinu priprave. Spoznali so, da sta počitek in vsakodnevno razgibavanje prav tako zelo pomembna. Velik poudarek smo dali na higieno rok in bonton v družbi. Preko pravljice Ačiha so otroci spoznavali pravila, ki so se jih trudili upoštevati. Da so vse naučeno ponotranjili pa nam je pomagala medicinska sestra, ga. Petra Anžel Lara, ki je otrokom predstavila njeno vlogo v zdravstvenem domu. Otroke je zelo dobro motivirala s svojimi pripomočki, ki so jih lahko preizkusili. Naučili so se umivanja rok po korakih, skupaj so »pregnali bacile«.

Zaupanje je pridobila tudi pri najmlajših, saj so vsi premagali strah pred uniformo in sodelovali pri pravilnem umivanju zob.

Renata Mlinar, dipl. vzgojiteljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content