Enota Griček

Griček postal samostojna enota

S šolskim letom 2014-2015 bo enota Griček organizirana kot samostojna enota. V enoto je vključenih 40 otrok, ki so razporejeni v en kombiniran oddelek ter en oddelek drugega starostnega obdobja. Strokovni delavci na Gričku se bodo še vedno povezovali z enoto Najdihojca ter z drugimi enotami Vrtca Litija, oblike sodelovanja s starši pa bodo organizirane samostojno. Na poti “samostojnosti” jim želimo vse dobro.

Liljana Plaskan, ravnateljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content