Uspešen in aktiven začetek leta

Januar 2023 je za strokovne delavce Vrtca Litija mesec intenzivnega strokovnega usposabljanja. V strokovnih razpravah preko različnih oblik razpravljamo o svoji praksi, predstavljamo svoje izzive dela z otroki in primere dobre prakse, iščemo možnosti za izboljšave in si pridobivamo nova znanja.

V strokovnih aktivih, v manjših skupinah, so vzgojitelji predstavili svoje izzive in enega skupaj po metodi Kristinine dileme tudi reševali. Razprave so bile zelo učinkovite in strokovne z dobrimi rešitvami.

Otroci s posebnimi potrebami so del našega vsakdana, tokrat smo izvedli usposabljanje na področju avtizma. Iz OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje sta nam kolegici Neva Izlakar in Mateja Kočar Močnik predstavili značilnosti te motnje, kako se kaže vedenje pri otroku in strategije dela z otroki.

Do konca januarja bomo gostili še predavateljico Maruško Željeznov Seničar (Zavod ZVIS), ki nam bo predstavila praktične strategije za razvoj potencialov pri otroku.

Strokovne razprave med vzgojitelji potekajo tudi ob hospitacijah, tako kolegialnih (več vzgojiteljev opazuje en par) kot medsebojnih (dva vzgojitelja se dogovorita za opazovanje drug drugega), ki so namenjeni prepoznavanju ustreznih in kvalitetnih pristopov pri delu z otroki.

Za dobro počutje na delovnem mestu smo v veliki meri odgovorni sami. O različnih dimenzijah dobrega počutja smo se že veliko pogovarjali, izbrali tudi področje izboljšave, to je komunikacija (urimo se v asertivnosti) in medsebojni odnosi. Predavateljica Lea Avguštin Iz Zavoda RS za šolstvo nam je predstavila pomen zdrave hrbtenice, izvedli smo tudi nekaj praktičnih vaj za gibljivost in ozavestili pomen gibanja za zdravje.

Začetek leta je bil tako za nas precej zanimiv, aktiven in uspešen. Verjamemo, da bo tako tudi naprej 😊

Liljana Plaskan, ravnateljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content