Nova cena programov vrtca – od 1. 1. 2024

Obveščamo vas, da so se s 1. januarjem 2024 cene programov Vrtca Litija, zaradi višjih stroškov, povečale v povprečju za slabih 5 %. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in dodatnih ugodnosti za starše je objavljen v Uradnem listu 133/2023.

Občina Litija financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne cene, ki so osnova za plačilo staršev. Za otroke, za katere je Občina Litija po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ceno programa Občina Litija.

Polna enotna cena od 1. 1. 2024 je:

  • za 1. st. obdobje 667 € (stara cena 645 €)
  • za 2. st. obdobje 511 € (stara cena 494 €) in
  • za kombiniran oddelek 554 €. (stara cena 535 €)

Liljana Plaskan, ravnateljica

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content