Erasmus+ L.I.F.E. – mobilnost v Španiji

Projekt Erasmus+ L.I.F.E. smo začeli izvajati v letu 2020. Sodelovali so otroci in strokovni delavci enote Ribica (Modra soba), enota Najdihojca (Čebelice) in enota Griček (Metulji). Otroci so se preko različnih dejavnosti seznanjali s samouravnavanjem lastnih čustev, misli, vedenj, spoznavali so preproste tehnike obvladovanja stresa, učili so se empatično odzivati na potrebe prijatelja, razvijali so komunikacijo in se učili sprejemati drugačnost. Spoznali so značilnosti sodelujočih držav, s prijatelji iz drugih vrtcev so se videli preko zoom aplikacije. Ob novem letu so si izmenjali čestitke in didaktične igre. Vse aktivnosti z otroki smo vzgojiteljice in vzgojitelj zapisali v  E-magazin, ki je dostopen na spletni strani Vrtca Litija.

Po zaključku naših aktivnosti z otroki, smo se skupaj z našimi partnerji v projektu, strokovnimi delavci iz Vrtca Pedenjped iz Ljubljane, vrtca iz Češke – Opava-Male Hostice, šole in vrtca Nuova Direzione Didattica Vasto iz Italije srečali v Španiji, v šoli in vrtcu Vedruna Escorrial Vic. Predstavili so nam njihov način dela po celotni šolski vertikali. Preko hospitacij so nas seznanili z njihovimi metodami dela ter inovativnimi pristopi k uresničevanju ciljev iz področja socialno emocionalnega učenja. Pri svojem delu uporabljajo zelo veliko naravnih  in odpadnih materialov, ki otrokom omogočajo raziskovanje in aktivno vključenost v ponujenih kotičkih.

Pozitivna stvar mobilnosti je izmenjava dobre prakse, pogovor z udeleženci, primerjava praks, strokovna razprava,  medsebojna pomoč in druženje. Ne smem pozabiti tudi na oglede različnih kulturnozgodovinskih znamenitosti. Gostujoča šola stoji v mestu Vic, ki leži 69 km severno od Barcelone. Je mesto z bogato zgodovino, zelo znan je po osrednjem trgu, kjer vsak torek in soboto pripravijo veliko tržnico, ki privablja turiste. Mesto slovi tudi po svoji gastronomiji, njihovi suhomesnati izdelki pa veljajo za ene najboljših v Kataloniji.

V mesecu novembru bo izvedena še zadnja mobilnost v projektu, projekt pa bomo zaključili v mesecu decembru, ko bomo otroke z vlakom odpeljali na obisk v Ljubljano, v Vrtec Pedenjped.

Renata Mlinar

Še nekaj FOTO UTRINKOV iz Španije.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content