Aktivna igralnica v času uvajanja

Čas uvajanja predstavlja za vse deležnike v procesu stres, zato se je potrebno na nove varovance dobro pripraviti. Tako smo se v Tačku odločile, da otrokom v času uvajanja pripravimo aktivno igralnico. Kaj pa je aktivna igralnica? To je preprosto naša mala igralnica, ki je tudi čarobna, ker jo lahko glede na potrebe spreminjamo  po lastnih željah. Vodilo nam je bila FIT pedagogika, ki trdi, da ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane. Pri iskanju rešitve problema,  kako priti mimo nastavljenih ovir, so se otroci učili razmišljati ter pri tem pozabili kako jim je hudo, ker ni poleg njihovih staršev. Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Seveda si otroci pri podobnih aktivnostih pridobivajo in razvijajo spretnosti in znanja tudi na drugih področjih razvoja.

Otroci so se premagovanja ovir lotili vsak na svoj način, strokovne delavke pa smo jih opazovale in se čudile, kako raznolike rešitve zmorejo poiskati. Seveda ni zanemarljiva njihova govorica telesa (nasmeh in iskrice v očeh) ob uspehu, ko najdejo rešitev. In prav pri tem otroke odrasli vse prevečkrat oškodujemo, ko želimo namesto njih opraviti stvari. Otrokom je potrebno ponujati vrsto izzivov ter jim dati dovolj časa in možnosti poizkušanja in napak. Le tako se bodo naučili iz lastnih izkušenj ter se opremili za življenje.

Mojca Grošelj Radulovič, vzgojiteljica

Fotografije.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content