Aktivno učenje v naravi in z naravo

Pri naravoslovnih dejavnostih otrok spoznava naravno okolje in se uči strategij mišljenja in raziskovanja.  Z  aktivnim raziskovanjem in vključevanjem vanj pa zaznava in spoznava naravo v vsej njeni raznolikosti, povezanosti  in stalnem spreminjanju.

Čudovito jesensko vreme je bilo kot nalašč za to, da so otroci z lastnim preizkušanjem odkrivali, spoznavali in začutili lastnosti in lepoto jesenske narave. Strokovni delavci smo jim omogočili dovolj priložnosti in časa za to. Veliko dejavnosti je potekalo v naravi, najboljši učilnici. Skupaj z otroki smo kot spodbudno okolje oblikovali kotičke z naravnim in nestrukturiranim materialom, tako zunaj kot znotraj vrtca. Vedno znova ugotavljamo, da so otroci ob igri z naravnim materialom bolj ustvarjalni in kreativni, da jih rokovanje z njim umiri in bivanje v naravi sprosti.

Področje narave nudi odlično izhodišče za povezovanje z ostalimi področji kurikuluma. Otroci ob opazovanju in primerjanju tudi štejejo, pripovedujejo, prepevajo, poslušajo, urijo pozornost in koncentracijo, se učijo hvaležnosti in odgovornosti. Ob tem pa spoznavajo tudi sebe kot del narave. Na jesenskem srečanju s starši so v gibalnih dejavnostih spoznavali svoje telo in njegove zmožnosti ter urili in preizkušali svoje gibalne sposobnosti. V likovnih delavnicah so skupaj s starši sproščeno likovno ustvarjali in nastala je zbirka jesenskih dreves , ki smo jih na ogled postavili v trgovini Spar.

Z vsemi dejavnostmi pa smo povezovali in udejanjali tudi pravice otrok, ki smo jih ob letošnjem Tednu otroka posebej poudarili. Pravico do igre, gibanja, govora, ustvarjalnosti in bivanja v čistem okolju. Ob aktivnem sodelovanju so otroci poleg pravic spoznavali tudi, kaj lahko sami prispevajo k ohranjanju narave, najboljše učiteljice.

Vida Žontar

Fotografije

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content